Inwestycje

Nadzór budowlany

Każda budowa musi być prowadzona pod nadzorem. Zgodnie z projektem zaakceptowanym praz odpowiednie urzędy należy przeprowadzić budowę domu lub bloku mieszkalnego bezpiecznego dla otoczenia. Nadzór budowlany jest odpowiedzialny za każdy kolejny etap budowy. Dlatego, aby wszystko było zgodnie z prawem i sztuką budowlaną konieczne jest zatrudnienie kierownika budowy, który zna się na prawie budowlanym i będzie wiedział, jakie warunki musi spełniać budynek, aby był bezpieczny. Nadzór budowlany jest niezbędny na każdej budowie. Pracownicy zajmujący się budową nie mają obowiązku znać się na przepisach budowlanych. Mogą wykonywać wszystkie czynności zgonie ze sztuka budowlaną, ale nie muszą wiedzieć, jakie są regulacje prawne z tym związane.
Nadzór budowlany jest po to, aby dbać o to, aby budowa była bezpieczna i wykonana zgodnie z prawem.